Generalforsamling 

Alle forældre, spejdere, samt klanmedlemmer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i KFUM-spejderne, Kaløvig Gruppe.
Det foregår onsdag d. 28. februar klokken 17:00 – 18:30 (også for Junior- og Trop-spejdere) på Lykkegården.
Der vil være normalt spejderprogram for spejderne, mens forældrene er til generalforsamling.

Vi håber på stor forældreopbakning til en aften, hvor I kan høre nærmere om – og spørge ind til – jeres børns fritidsaktivitet. På den måde støtter I den store frivillige indsats, lederne og bestyrelsen yder – og kan selvfølgelig selv give jeres mening til kende, hvis der er noget, vi kan gøre endnu bedre.

Dagsorden for generalforsamlingen er

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Beretning fra bestyrelsesformanden.
  4. Grenenes beretning. (Lederne fortæller kort om spejderarbejdet)
  5. Gruppens økonomi, herunder regnskab og poster samt godkendelse af regnskab.
  6. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder eventuelle indkomne forslag (og måske en snak om spejderarbejdet?).
  7. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter.
  8. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen.
  9. Valg af to revisorer.
  10. Evt.

Vi håber på talstærkt fremmøde – og man skal ikke at frygte at blive “presset” ind i bestyrelsen, blot fordi man vover at dukke op. Har man lyst til at hjælpe gruppen må man selvfølgelig (og meget gerne) melde sig, men generalforsamlingen er ikke et sted, hvor vi forsøger at hverve nye besætningsmedlemmer.

Fortsat god vinterferie til de heldige – og forhåbentlig ses vi til generalforsamlingen?

På vegne af ledere og bestyrelse,
Mikkel Steen Petersen, Gruppeleder KFUM Kaløvig.

PS) Herunder er en opdateret oversigt over vigtige datoer (udover onsdagene) for de forskellige grene i forårs-sæson’en 2024. Der afholdes desuden distriktsturnering d. 9. maj (relevant for Familiespejdere, Bævere og Ulve) – men vi er stadig uafklarede i forhold til vores deltagelse her, da vi mangler lederkræfter. Nærmere info følger dog snarest!