KFUM KALØVIG

Samværspolitik

9

Samværspolitik for KFUM Spejderne i Kaløvig

v3.1 Senest revideret 2022-11-24

KFUM Kaløvig har vedtaget nedenstående regler for at sikre et godt samværsmiljø for alle involverede i vores spejderarbejde.

Formålet med en samværspolitik i KFUM Kaløvig er at tilgodese og beskytte spejdere og ledere mod krænkelser, overgreb samt sikre et godt arbejdsmiljø.
KFUM Kaløvig vil derfor arbejde for et godt samværsmiljø ved:

 

  • At samværsreglerne er kendt af alle ledere, spejdere, støtter og forældre
  • At alle ledere og medhjælpere har en børneattest
  • At reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på alle henvendelser
  • At gruppelederen og bestyrelsesformanden kan kontaktes for information og råd
  • At vi ikke er alene med spejderne i lukkede rum
  • At vi taler ordentligt til hinanden
  • At det ikke er tilladt at tage billeder af hinanden i forbindelse med omklædning eller lignende situationer.
  • At samværspolitikken gennemgås mindst én gang om året

Forholdsregler
Hvis en leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte sin gruppeleder, så eventuelle misforståelser eller rygter ikke opstår eller spredes. Alle har i øvrigt pligt til at kontakte bestyrelsen/gruppelederen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.

Overnatning
I forbindelse med ture, lejre o.l. er der altid mindst en voksen leder/forælder af hvert køn til stede. Børn sover aldrig alene med en voksen i samme rum. To ledere af hver sit køn må dog godt overnatte med spejderne i samme rum

Omklædning/badning
Ledere må ikke klæde om med spejderne, med mindre omklædning sker på et sted med offentlig adgang (f.eks. svømmehal)

Støtte/omsorg
I omsorgssituationer skal spejderens blufærdighedsgrænser altid respekteres.
Ved situationer som flåtbid, sengevædning eller lignende, hvor spejderen har behov for voksenhjælp, informeres de øvrige ledere og forældre (efter lejren), så misforståelser ikke opstår.

Sociale medier
Al kontakt mellem ledere og spejdere foregår i åbne fora (princippet om, at lederne ikke er alene med spejderne i lukkede rum gælder også for virtuelle rum).

Kærester
Det er uforeneligt med spejderledergerningen for ledere over 18 år at indgå i kæreste/kærestelignende forhold med medlemmer under 18 år, jf. skolelærerparagraffen.