HVAD HANDLER ØKSEBEVISET OM?

De tre aldrig-aldrig-aldrig regler:
1) Kast aldrig med en økse
2) Løb aldrig med en økse
3) Aldrig true med en økse – heller ikke for sjov

HOVEDPUNKTERNE VED BRUG AF ØKSE:

1) Check altid øksen inden brug!
Sidder hovedet fast? Er der skader på skaft (typisk halsen)? Er æggen pæn og skarp? Er der slået revner i metallet? Hvis øksen ikke er i god stand, så brug den ikke (og fortæl det til en leder). Husk, at en sløv økse er farligere end en skarp.

2) Hold afstand (mindst 2 m til siderne).
Der må under ingen omstændigheder være nogen tættere på end 2 meter, når du bruger en økse – og selv hvis de står længere væk, må der aldrig stå (eller passere) nogen i den retning, som øksen svinges i – altså i forlængelse af en lige linje mellem dig og brændekævlen. Det er livsfarligt at stå i den retning, hvis du mister grebet på øksen, eller øksehovedet ryger af under et sving. Hvis der skal kløves brænde, så indret en huggeplads, så det er tydeligt, hvor grænsen går. Gå aldrig ind på en huggeplads – f.eks. for at hente kløvet brænde – uden at den, der bruger pladsen, er klar over det, og er holdt op med at hugge. Sig gerne “Må jeg komme ind?” og vent, til der siges “Kom bare!”.
 Tænk også på, at kløvet brænde “springer” til siderne ved kløvning.

3) Vær opmærksom på omgivelserne
Kig over dig (efter lavthængende grene), under dig (er underlaget stabilt, eller risikerer du at falde over noget eller glide?), og omkring dig (er der risiko for, at nogen kommer løbende omkring et hjørne?). Fjern dit tørklæde, og saml evt. løsthængende langt hår inden du bruger en økse. Hold jævnlige pauser ved kløvning, og fjern kløvede stykker brænde og “småspåner”, så du ikke falder i dem senere.

4) Brug rigtig og sikker teknik
(Der er forskellige teknikker til kløvning, finkløvning, afgrening, kapning, fældning, spidsning. I første omgang er kløvning vigtigst, så dén teknik trænes først). Hovedsagen ved al sikker teknik er, at man undgår at hugge i sig selv, når man rammer skævt, eller rammer en knast!

Ved kløvning:
Brug altid huggeblok, og hug aldrig direkte på jord eller sten/fliser! Kævlen placeres ikke midt på huggeblokken, men ca. 2/3 af blokkens diameter væk. Derved vil et hug, der fejlbedømmes, og er for kort, ende i huggeblokken (og ikke i dit lår). Stå med (tilpas) spredte ben, eller knæl evt. foran en lav huggeblok, så et fejlbedømt hug ender i jorden, hvis det misser blokken. Huggeblokken bør ideelt være lidt over knæhøjde. Husk at bøje i knæene ved hug, og hav strakte arme når hugget rammer. Lad øksens vægt gøre arbejdet, og hug hellere kontrolleret end hårdt. Ved håndøkse gribes typisk midt på skaftet, hvor der er balance mellem kontrol og styrke. Demonstrér korrekt to-hånds-teknik ved skovøkse/flækøkse.

Hold aldrig på en kævle, når du hugger i den!
Hvis det er nødvendigt at støtte kævlen for at holde den oprejst ved kløvning med håndøkse, så brug en “kyllinge-pind” til første hug, der alene har til formål at sætte øksens hoved fast i kævlen, så kævle og økse kan løftes samlet i næste hug (demonstrér teknikken). Bruges “kyllingepind” skal øksen gribes om halsen, nær hovedet, så man har maksimal kontrol over slaget

Stop i tide!
Hold altid inde, hvis du begynder at blive træt, eller du kan mærke, at dit greb er dårligt (svedige håndflader, begyndende vabler eller lignende)

Brug ikke tungere økse, end du magter!
Du skal føle, at det er dig, der svinger øksen – ikke omvendt!

Ordentligt fodtøj!
Lad være med at bruge en økse, hvis du kun har sandaler eller åbne sko på. Allerbedst er sikkerhedssko med stålkappe – men læderstøvler/vandrestøvler er klart bedre end kondisko.

5) Afskærm øksen når du er færdig
Forlad ikke øksen uden at æggen på een eller anden måde er skærmet. Bedst er et etui eller en beskyttelses-kappe. Hvis det ikke findes, så hug øksen i huggeblok eller kævle, så æggen ikke er fri. Gå ikke fra en økse, der ligger på jorden, eller på anden måde ligger løst. Du véd måske nok, hvor øksen er – men andre kan nemt komme til skade, hvis de vælter over øksen.

6) Bær øksen korrekt
Der er flere forskellige sikre teknikker, som din leder kan vise dig; men tænk altid på at have godt greb om øksens hals/hoved, og vend æggen til siden, bort fra kroppen

7) Aflever øksen korrekt
Alt afhængigt af øksens vægt/størrelse findes flere måder af overbringe en ikke-afskærmet økse på. For store økser med langt skaft er det sikreste at støtte øksehovedet på jorden og læne/række skaftet frem til modtageren, eller (for kortskaftede) ved “sideaflevering”, hvor der er fokus på, at øksen – såfremt den tabes – ikke lander på fødderne. Tænk på at aflevere med æggen orienteret, så den hverken peger i retning af giver eller modtager. Slip ikke, før modtager har sagt “Tak, jeg har den!”. Afleveringer sker ROLIGT og koncentreret. 

8) Pas på din økse
Hold din økse ren, tør, og skarp. Slå aldrig på øksens “nakke” i et forsøg på at bruge øksen som flækkekile eller anvend øksen som hammer. Den slags beskadiger øksen, og kan slå små, knivskarpe “granatsplinter” af øksestålet, som kan forvolde stor skade. Du bør også lære, hvordan man sliber en økse.


Derudover skal man helst vide, hvad de forskellige dele på en økse hedder – og kende til de tre med almindelige øksetyper (Håndøkse, Skovøkse, Flækøkse), hvad de bruges til, og hvordan man bruger dem).

Endelig skal man – som ved knivbevis – afgive løfte på, at man vil passe på naturen. Og helt konkret: At man ikke vil fælde levende træ uden tilladelse (fra sin spejderleder).

PRAKTISK KUNNEN

 
Spejderen skal vise, at han eller hun formår at bruge og håndtere en økse på en sikker måde. Det tager lang tid at blive rigtig dygtig til at bruge en økse, og der er mange “særlige teknikker”, der kommer i spil i bestemte situationer – derfor lægges mere vægt på, at spejderen er opmærksom på og kan håndtere risikofaktorerne ved øksebrug end at spejderen har perfekt teknik. Øksebeviset skal opfattes som en “sikkerhedsgodkendelse” til at kløve brænde og færdes på en huggeplads på egen hånd. 
 
I praksis øver vi at flække brænde – og desuden brug af håndøksen til fremstilling af pindebrænde/optændingsbrænde. Teknikker til afgrening af fældede stammer og træfældning er for viderekommende, og er typisk IKKE omfattet af øksebevis-undervisningen – så selv om man har øksebevis skal al anden brug af øksen end til brændekløvning godkendes af en leder. 
 

HVORDAN OG HVORNÅR KAN MAN FÅ ET ØKSEBEVIS?

Vi øver typisk øksebevis umiddelbart efter oprykning til Juniorspejder. Vi vil dog løbende vurdere, om hver enkelt Juniorspejder er klar til øksebeviset – og om nødvendigt vil vi spørge ind til regler og -råd eller bede om en lille “demonstration”. Vi vil selvfølgelig også løbende øve og træne med de, der endnu ikke har fået øksebevis (heriblandt nytilmeldte Juniorspejdere eller de spejdere, der ikke har kunne deltage i Øksebevis-onsdagene.