Hermed indkaldes til generalforsamling i KFUM-spejderne, Kaløvig Gruppe onsdag den 23. februar 2022 kl. 17.00 – 19.30 i Skæring Kirke.

Alle forældre, spejdere samt klanmedlemmer inviteres hermed til ordinær generalforsamling.

Vi håber på stor forældreopbakning til en aften, hvor I kan høre nærmere om (og spørge ind til) jeres børns fritidsaktivitet. På den måde kan I bakke op om den store frivillige indsats, lederne og bestyrelsen yder for jeres børn og unge – og endda selv give jeres mening til kende, hvis der er noget, vi kan gøre endnu bedre (og det er der altid)!

Dagsorden for generalforsamlingen er 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning fra bestyrelsesformanden
 4. Grenenes beretning. (Lederne fortæller kort om spejderarbejdet)
 5. Gruppens økonomi, herunder regnskab og poster samt godkendelse af regnskab.
 6. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder eventuelle indkomne forslag.
 7. Info vedrørende projekt ”Ny Lykkegård” KFUM Kaløvig.
 8. Valg af gruppeleder (Mikkel genopstiller) og gruppeassistenter (genopstiller)
 9. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen  – de nuværende medlemmer af bestyrelsen genopstiller, men der er selvfølgelig plads til flere.
 10. Valg af to revisorer 
 11. Evt. (Her kan der spørges om alt vedrørende spejder arbejdet, men intet kan besluttes.)

På vegne af bestyrelsen og lederne i KFUM Kaløvig gruppe,

Mikkel Steen Petersen,
Gruppeleder